E-Konferencja 17.10.2020 r. Nowotwory w logopedii

Zaproszenie

 E-KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA
NOWOTWORY W LOGOPEDII
sobota, 17 października 2020 r.

Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację pandemii serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji w systemie zdalnym, z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

 Choroba nowotworowa wciąż wywołuje mocne, negatywne emocje. Kojarzona jest przede wszystkim ze skomplikowanym i niepewnym okresem leczenia lub z rychłą śmiercią. Jednakże dzięki rozwojowi m.in. onkologii, radioterapii, wcześniejszej diagnostyce - choroba przemija!  Kiedy zamykany jest w życiu osób chorujących na raka rozdział związany z okresem leczenia, często otwierany jest drugi – wiążący się z rehabilitacją i odzyskiwaniem sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej. Osobą wchodzącą w skład specjalistycznych zespołów terapeutycznych, która pomaga w podnoszeniu jakości życia po raku, jest także i logopeda.

W związku z wciąż zauważalnym przyrostem zachorowań na raka w obrębie głowy i szyi oraz układu nerwowego u dzieci, młodzieży i dorosłych, wzrasta liczba osób z zaburzeniami mowy i czynności prymarnych. By osoby te mogły znaleźć jak najlepszą pomoc logopedyczną oraz wsparcie w procesie terapii potrzebne jest nieustanne rozwijanie wiedzy i zdobywanie doświadczenia logopedycznego. W tym roku z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu- Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
– Katedra Podstaw Pedagogiki

Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział w Toruniu

oraz  Podyplomowe Studia w zakresie Neurologopedii

wraz z  Logopedycznym Kołem Naukowym UMK

zapraszają Państwa do udziału w E-Konferencji  Nowotwory w logopedii - 17 października 2020 roku
w ramach IX Logopedycznej Konferencji Naukowej 

Onkologopedia to dynamicznie rozwijająca się specjalność logopedyczna. Jej przedmiotem badań jest mowa i jej biologiczne uwarunkowania oraz zaburzenia jakie pojawiają się na skutek rozwoju choroby nowotworowej i stosowanych metod leczenia. Celem onkologopedii jest tworzenie standardów postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń mowy o podłożu choroby onkologicznej zarówno u dzieci, młodzieży, jak i u dorosłych. To dział, który jednoczy wielu specjalistów: logopedów, lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów i pedagogów. Naturalnym krokiem jest otwarcie się na środowisko specjalistów i podjęcie wspólnego dialogu poświęconego standardom terapii logopedycznej po chorobie nowotworowej.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w tej wyjątkowej Konferencji. W imieniu organizatorów,

dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK

prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński

Konferencja w Toruniu